Вступай на фізтех. Тут ти отримаєш освіту, затребувану в усьому світі.

 
За п'ять років ми випустили:
192 бакалавра
168 магістрів
20 аспірантів
В університет приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені і освітньо-кваліфікаційний рівні здійснюється за конурсу незалежно від джерел фінансування навчання.

Правила прийому – 2017

У правилах прийому до університету міститься інформація про терміни і порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо. Подробиці з приводу вступної компанії можна дізнатися на сайті start.karazin.ua

Вартість навчання

Переважна більшість студентів ФТФ навчається за держзамовленням і має можливість отримувати стипендію. На даний момент державне замовлення на перший курсстановить 50 бюджетних місць. Також можливе навчання за контрактом.

Документи для вступу

  Для вступу на перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:
 • українська мова та література;
 • математика
 • фізика або хімія або біологія
Навчання на фізико-технічному факультеті здійснюється протягом 6 років, денна форма навчання. Після перших чотирьох років студенти отримують диплом ChiefEssays.Net бакалавра, потім – ще два роки навчання для отримання диплома спеціаліста або магістра за обраною спеціальністю. Вступники подають до приймальної комісії такі документи:
 • заяву на участь в конкурсному відборі до Університету (далі – заява) в паперовій або електронним формі. Заява в паперовій формі подається Потупало особисто до приймальної комісії університету;
 • документ державного зразка про раніше здобутий образователний (освітньо-кваліфікаційний) рівень, але основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – копії;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі полноя загальної середньої освіти) – копії;
 • копію документа, що підтверджує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотографій розміром 3х4см.
Під час подачі заяв у паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 • документ, що підтверджує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України « Про громадянство України» );
 • військовий квиток або приписне посвідчення;
 • Свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого осущестляется вступ, і додаток до нього;
 • сетіфікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі загальної середньої освіти), який виданий (видані) в 2017 році.
Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів на приймаються. Заяви в електронній формі мають право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про загальну середню освіту, сертифікатів внешнеей writing literature reviews незалежного оцінювання 2017 по конкурсних предметів, визначених Правилами прийому (додаток 4). Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн і розглядається приймальною комісією Університету відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженому указом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 schetchiki-tepla.com.ua.

Найчастіші питання з приводу вступу

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів на приймаються.

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів на приймаються.

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів на приймаються.
В університет приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені і освітньо-кваліфікаційний рівні здійснюється за конурсу незалежно від джерел фінансування навчання.

Правила прийому – 2017

У правилах прийому до університету міститься інформація про терміни і порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо. Подробиці з приводу вступної компанії можна дізнатися на сайті start.karazin.ua

Вартість навчання

Переважна більшість студентів ФТФ навчається за держзамовленням і має можливість отримувати стипендію. На даний момент державне замовлення на перший курс становить 50 бюджетних місць. Також можливе навчання за контрактом.

Документи для вступу

Для вступу на перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:
 • українська мова та література;
 • математика
 • фізика або хімія або біологія
Навчання на фізико-технічному факультеті здійснюється протягом 6 років, денна форма навчання. Після перших чотирьох років студенти отримують диплом бакалавра, потім – ще два роки навчання для отримання диплома спеціаліста або магістра за обраною спеціальністю. Вступники подають до приймальної комісії такі документи:
 • заяву на участь в конкурсному відборі до Університету (далі – заява) в паперовій або електронним формі. Заява в паперовій формі подається Потупало особисто до приймальної комісії університету;
 • документ державного зразка про раніше здобутий образователний (освітньо-кваліфікаційний) рівень, але основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – копії;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі полноя загальної середньої освіти) – копії;
 • копію документа, що підтверджує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотографій розміром 3х4см.
Під час подачі заяв у паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 • документ, що підтверджує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України « Про громадянство України» );
 • військовий квиток або приписне посвідчення;
 • Свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого осущестляется вступ, і додаток до нього;
 • сетіфікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі загальної середньої освіти), який виданий (видані) в 2017 році.
Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів на приймаються. Заяви в електронній формі мають право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про загальну середню освіту, сертифікатів внешнеей незалежного оцінювання 2017 по конкурсних предметів, визначених Правилами прийому (додаток 4). Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн і розглядається приймальною комісією Університету відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженому указом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

Найчастіші питання з приводу вступу

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів на приймаються.

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів на приймаються.
Бакалавратура В університет приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені і освітньо-кваліфікаційний рівні здійснюється за конурсу незалежно від джерел фінансування навчання.

Правила прийому - 2017

У правилах прийому до університету міститься інформація про терміни і порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо. Подробиці з приводу вступної компанії можна дізнатися на сайті start.karazin.ua

Вартість навчання

Переважна більшість студентів ФТФ навчається за держзамовленням і має можливість отримувати стипендію. На даний момент державне замовлення на перший курс становить 50 бюджетних місць. Також можливе навчання за контрактом.

Документи для вступу

Для вступу на перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:
 • українська мова та література;
 • математика
 • фізика або хімія або біологія
Навчання на фізико-технічному факультеті здійснюється протягом 6 років, денна форма навчання. Після перших чотирьох років студенти отримують диплом бакалавра, потім – ще два роки навчання для отримання диплома спеціаліста або магістра за обраною спеціальністю. Вступники подають до приймальної комісії такі документи:
 • заяву на участь в конкурсному відборі до Університету (далі – заява) в паперовій або електронним формі. Заява в паперовій формі подається Потупало особисто до приймальної комісії університету;
 • документ державного зразка про раніше здобутий образователний (освітньо-кваліфікаційний) рівень, але основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – копії;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі полноя загальної середньої освіти) – копії;
 • копію документа, що підтверджує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотографій розміром 3х4см.
Під час подачі заяв у паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 • документ, що підтверджує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України « Про громадянство України» );
 • військовий квиток або приписне посвідчення;
 • Свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого осущестляется вступ, і додаток до нього;
 • сетіфікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі загальної середньої освіти), який виданий (видані) в 2017 році.
Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів на приймаються. Заяви в електронній формі мають право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про загальну середню освіту, сертифікатів внешнеей незалежного оцінювання 2017 по конкурсних предметів, визначених Правилами прийому (додаток 4). Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн і розглядається приймальною комісією Університету відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженому указом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

Найчастіші питання з приводу вступу

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів на приймаються.

Текст питання. Для надходження н перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання?

Відповідь. Всі копії документів засвідчуються оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів на приймаються.

Є питання?

Ми підготували відповіді на найчастіші запитання щодо вступу.

Не знайшли відповідей?

Задайте Ваше питання та наш декан, Ігор Олександрович Гірка, особисто відповість Вам протягом тиждня. Або зверніться до деканату фізико-технічного факультету.

Контактна форма в футері